REKVALIFIKACE

Díky tomu, že naše dva studijní programy ( MASTER BEAUTY a MASTER PRO A-Z) získaly akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, po úspěšném absolvování můžeš získat rekvalifikaci v oboru Vizážistka. Jelikož kurzy mají platnou akreditaci, máš tak možnost zažádat i o proplacení kurzu Úřadem práce, který Tě podpoří a umožní tak získat reálné uplatnění ve Tvém vysněném oboru.

Co pro to musíš udělat

1

Musíš být veden/a v evidenci na Úřadu práce a splnit vstupní předpoklady. Některé Úřady práce si stanovují vlastní podmínky a postupy ohledně rekvalifikace, zkonzultuj tedy nejdříve se svým pracovníkem na ÚP

2

Podmínkou pro přijetí na studium v našem Institutu je věk 18 let, ukončená základní škola (budeme od tebe potřebovat potvrzení o ukončeném studiu), potravinářský průkaz (vystaví Ti praktický lékař)

3

Vybrat si termín a typ kurzu, který chceš absolvovat (k výběru máš akreditované studijní programy oboru Vizážistka – MASTER BEAUTY (10dní, 80hod) nebo MASTER PRO A-Z (20dní, 160hod). Pokud si nejsi jistá/ý, který kurz je pro tebe vhodný, neváhej se u nás zastavit nebo nás zkontaktovat na 777 244 944 nebo marketa@makeupinstitute.cz a rádi poradíme.

4

Pokud máš vybraný kurz a termín, zkontaktuj nás na marketa@makeupinstitute.cz nebo na telefonu 777 244 944, abychom Ti vystavili potřebné formuláře pro jednání s Úřadem práce.

5

Tvoje žádost o rekvalifikaci musí komisi přesvědčit, proč právě Ty bys měla tuto šanci dostat. Měla by obsahovat Tvé dosavadní zkušenosti z oboru, kontakty se kterými jsi popř. již spolupracovala, můžeš podložit fotografiemi. Také je vhodné zdůvodnit, proč právě Make-Up Institute Prague. Především musíš uvést svůj záměr, své profesní plány- příslib spolupráce /zaměstnání po kurzu, aby si byli jisti, že se tomuto oboru budeš věnovat i poté.

6

Dokumenty se odevzdávají na ÚP orientačně měsíc před zahájením kurzu. Po odevzdání dokumentů se čeká na schválení Komise. Pokud Úřad práce Tvoji žádost schválí, budeme se na Tebe těšit na kurzu!

7

Po zakončení studia Úřad práce vyžaduje doložení Tvého úspěšného zakončení kurzu v podobě Osvědčení o rekvalifikaci v oboru Vizážistka, které Ti vystavíme.

8

Nemusíš se bát, že po zakončení kurzu nebudeš vědět jak začít, jak sestavit klientelu a kontakty. Všechny kurzy Make-up Institute Prague zahrnují i speciální marketingové školení pod vedením ředitelky Markéty Davidovich, které Ti ve Tvém startu velice pomůže.

9

Pak už Tvé kariéře nic nebrání a můžeš se jí věnovat na plné obrátky.

KVALIFIKACE

Po úspěšném absolvování závěrečné písemné a praktické zkoušky v rámci kurzů pro začátečníky získáváš hned TŘI CERTIFIKÁTY.
Tři důležité dokumenty v Tvé kariéře, které Ti otevírají dveře do profesionálního světa make-upu.

1

Prvním z nich je CERTIFICATE MAKE-UP INSTITUTE PRAGUE

Tento dokument vystavujeme v češtině a angličtině. Je to mezinárodně uznávaný Certifkát, který Ti umožní pracovat i v zahraničí. Máme plno úspěšných absolventů, kteří se kariéře vizážistiky věnují také na zahraničním trhu. Je to znakem úspěchu Institutu, jelikož úroveň vzdělání i síla Certifikátu jsou rozeznatelné na zahraničním trhu. Jako absolvent s certifikátem z Make-Up Institute Prague můžeš využívat všech benefitů, ať už to jsou slevy u profesionálních značek, tak také dosažené úrovně, kterou se nám podařilo naší cílenou a usilovnou prací vytvořit. Absolventi našeho institutu jsou přijímáni na pozice beauty konzultantek, otevírají si svá studia, pracují v módním, filmovém, divadelní průmyslu a jsou rozeznatelní svou profesionalitou ve všech směrech.

2

Druhým je OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI V OBORU VIZÁŽISTKA

Udělení Osvědčení potvrzuje, že jsi úspěšně absolvoval/a rekvalikační program Vizážistika a barvové poradenství. Plno zaměstnavatelů i klientů pracuje pouze s rekvalifikovanými vizážisty. Je to potvrzení o tom, že jsi splnila studijní program a zkoušku, která odpovídá předpisům a požadavkům Ministerstva školství, mláděže a tělovýchovy.

3

Třetím je PROFESNÍ KVALIFIKACE = vstupenka na trh práce

Make-Up Institute Prague nabízí nejvyšší možné dosažitelné vzdělání v oblasti make-upu. Z každého našeho kurzu pro začátečníky si teď kromě certifikátu o absolvování odneseš také Osvědčení o profesní kvalifikaci, které ti ještě víc pomůže zvýšit šanci na pracovní uplatnění. Nabídka nejrůznějších rekvalifikačních kurzů a jejich poskytovatelů je dnes prakticky bezbřehá. Protože stát přestával mít ponětí o jejich kvalitě, vznikla nová vyhláška o rekvalifikacích. Její součástí je i propojení s tzv. Národní soustavou kvalifikací, která popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání nebo určité pracovní činnosti. Co to znamená pro tebe? Od nynějška budeš kromě dokladu o absolvování rekvalifikace odcházet z našich kurzů pro začátečníky s certifikátem, který vypadá jako vysvědčení ze školy – s osvědčením o získání tzv. profesní kvalifikace Vizážistka (69-035-M). Tento certifikát mohou udělovat pouze státem autorizovaná místa nebo osoby. A Make Up Institute Prague je v oboru vizážistika jedním z nich. Jinými slovy: když u nás absolvuješ rekvalifikaci, dáme ti k ní záruku, že to není jen tak nějaký papír, ale že má skutečnou hodnotu a že potenciální zaměstnavatelé na něho budou slyšet. Navíc certifikát ti otevře dveře k možnému uplatnění nejen v České republice, ale v celé Evropě!

K čemu je dobrá profesní kvalifikace?

Osvědčení o profesní kvalifikaci by mělo výrazně vylepšit tvoji pozici na trhu práce. Je to veřejná listina, která prokazuje, že její držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace. A firmy na ni slyší – je to totiž doklad potvrzující, že oboru skutečně rozumíš a že práci v něm umíš.
Co budeš jako absolvent s udělenou profesní kvalifikací ovládat?

Jako absolvent splňuješ odbornou způsobilost v těchto oblastech:

Pro více informací kontaktujte autorizovanou osobu, Markétu Davidovich na: