Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s evropským nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Kdo je správcem?

Správcem jsme my, MAKE-UP SERVIS s.r.o., IČO: 24275191, se sídlem Chodská 1141/23, 120 00 Praha. Provozujeme webovou stránku makeupinstitute.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu, a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: info@makeupinstitute.cz, nebo písemně na adrese
MAKE-UP INSTITUTE PRAGUE, Korunní 52, 120 00 Praha.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Kdy zpracováváme osobní údaje?

 1. pokud jste našimi zákazníky,
 2. když vám zasíláme newsletter,
 3. když spolu komunikujeme,
 4. když procházíte náš web.

1. Osobní údaje zákazníků:

Které osobní údaje zpracováváme:

jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a fakturační adresa, název společnosti, IČO / DIČ, fotografie / audio / videozáznamy z našich akcí, vaše reference.

Proč údaje zpracováváme:

plníme právní povinnosti mimo jiné při vedení účetnictví. V rámci našich oprávněných zájmů zákazníkům posíláme newsletter, z něhož se lze kdykoli odhlásit. Vaše fotografie / audio / videozáznamy / reference zpracováváme pro marketingové účely pouze na základě vašeho výslovného souhlasu.

Kdo může mít k údajům přístup:

 • společnost STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45 586 01 Jihlava, IČO: 25313142 DIČ: CZ25313142, poskytovatel služby Ekonomický a účetní program POHODA.

Jak dlouho údaje zpracováváme:

po dobu deseti let od uzavření smlouvy, pokud právní předpisy nestanoví dobu ještě delší.

2. Zasílání newsletteru a obchodních nabídek

Které osobní údaje zpracováváme:

jméno a příjmení, e-mail.

Proč údaje zpracováváme:

posíláme newslettery a obchodní nabídky našich produktů nebo i třetích osob na základě poskytnutého souhlasu. Odběr lze kdykoli odhlásit, proklikem v e-mailu nebo nám napište na info@makeupinstitute.cz.

Kdo může mít k údajům přístup:

 • společnost The Rocket Science Group LLC, 405 N Angier Ave. NE Atlanta, Georgia 30308, US, poskytovatel služby Mailchimp.

Jak dlouho údaje zpracováváme:

po dobu pěti let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo souhlas nevezmete zpět.

3. Osobní údaje při komunikaci s námi

Které osobní údaje zpracováváme:

jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Proč údaje zpracováváme:

abychom mohli reagovat na vaši poptávku konzultace, případně vyřídit záležitost, kterou s námi potřebujete řešit.

Kdo může mít k údajům přístup:

 • kromě nás k těmto osobním údajů nemá přístup žádný jiný subjekt.

Jak dlouho údaje zpracováváme:

po dobu pěti let.

4. Procházení webu a soubory cookies

Naše webové stránky používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsme zapojili.

Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v cookies uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.

Používáme technické / funkční, statistické, reklamní a marketingové / sledovací soubory cookies. Technické / funkční soubory cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webových stránek a k jejich použití nepotřebujeme váš souhlas. Ostatní soubory cookies použijeme pouze, pokud jste nám k tomu předem udělili výslovný souhlas, například prostřednictvím lišty cookies, která se objeví při vaší první návštěvě našich webových stránek.

Veškeré informace ke cookies a osobním údajům, které shromažďují (tj. mimo jiné Které osobní údaje zpracováváme, Proč údaje zpracováváme, Kdo může mít k údajům přístup a Jak dlouho údaje zpracováváme) naleznete v dokumentu Zásady cookies na našich webových stránkách.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@makeupinstitute.cz.

 1. máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů,
 2. díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám sdělíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč,
 3. pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů,
 4. právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
 5. Můžete po nás požadovat omezení rozsahu zpracování osobních údajů nebo účelů zpracování, (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.),
 6. máte právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
 7. Máte také právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
  V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
 8. Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 3. 2024.