přehlídky s UMPRUM

Velmi si vážíme úzké spolupráce s Uměleckoprůmyslovou školou v Praze. Spolupracujeme na jejich přehlídkách mladých návrhářů a spolu s týmem kadeřníků salonu Petry Měchurové se staráme o finální looky. Do přehlídek zapojujeme studenty pod vedením jednoho z našich lektorů, abychom zachovali úroveň a pevnou ruku nad výsledkem. Akce nás velmi baví, jelikož mladí tvůrci vymýšlejí velmi kretivní kombinace a my se tak s líčením náležité vyřádíme

Přehlídky se konají vždy i ve velmi krásných a zajímavých protorech a i to velmi ovlivňuje celkový náboj a nápady.