MASTER PRO A-Z

The most complete makeup course, where you will learn completely all the styles and knowledge of makeup for your future career as a makeup artist

ABOUT THE COURSE

Wake up your dream of working as a professional make-up artist and become one with this Master Pro A-Z course. If you want to stand out on the make-up scene and be in the spotlight, you now have a unique chance get the job of your dreams! Only in this course, you are going to meet famous lecturers and people from the field that will give you their experience and motivation to be the best! Imagine the imaginary red carpet pulling before you, on which you quickly walk into the great world of make-up and professional beauty. That this is not a dream, it is possible in the MASTER PRO A-Z study program, the most extensive and the most comprehensive course of professional make-up that exists on the market today. As a student, you become an active observer and then an expert in various make-up areas such as indispensable beauty make-up, specific wedding and social events make-up, pure avant-garde make-up, hair styling and make-up at fashion shows. You will find the effects of make-up directly during the photo shoot and on the camera. We will guide you through all historical directions and iconic looks. During the course, you train and practice your important techniques, tricks and start working on your own style. Everything is set up so that each graduate of the course can choose the specialization that interests him/her the most, and then successfully pursue it professionally. Very simple, don’t you think?

master-pro-pic-1
master-pro-pic-2
master-pro-pic-3
master-pro-pic-4

How does it work?

The study is divided into individual sections and weeks. Every week you improve in techniques and gradually increase the demands and especially the pace. The aim of the course is to educate you in a capable and professional makeup artist in all directions.

In the first week you will learn the basic techniques of day and evening make-up. We go from the very beginning, there is no need to worry if you have never described. If you already have some experience, that's fine, but we usually re-teach poorly learned techniques. We pay attention to the teaching of the overall service, hygienic principles and other details that greatly affect the impression of the make-up.

In the second week, you penetrate the wedding make-up and we pay general attention to the personal clientele in detail from the beginning. So that the graduate can handle basic job offers such as wedding makeup, ball and party makeup, consulting, etc. We will also focus on hair styling, which is necessary to provide overall service.

In the third week we will let you taste even more creative techniques, you will already know how to work with a photographer and cameraman. We will also discuss the history of makeup in detail. The topic of Marketing or if you can sell yourself after a course and know how to get your first clients will also come into play.

The fourth week is the most challenging. Not only will your creative life culminate, but you will also experience a real fashion show, which is one of the unforgettable moments of the course. Great emphasis is placed on speed, precision. We will also delve into creative extreme make-up. Photographs are created in your portfolio and everything culminates on the last day, when the final written and practical exam. He contains his work in front of the jury and evaluates the oral presentation, not only technical proficiency.

For who is this course suitable??

for complete beginners who do not yet have any experience with professional education in the field of make-up services

for beauticians, hairdressers, photographers, stylists who want to offer their clients more comprehensive services

Tento kurz splňuje požadavky rekvalifikace a je tedy možnost kurz proplatit skrze Úřad Práce. Více informací naleznete zde 

WHAT DO YOU GET DURING THE STUDY?

A quality portfolio is the basis of the success of any make-up artist who wants to do makeup professionally. The portfolio is a series of photographs with which you present yourself. It should contain the best and most up-to-date of what you can do. The basis of a beautiful photo is not only perfect make-up, but it is also essential to choose a model that corresponds to the style of make-up, styling and, of course, perfect lighting, including retouching. The portfolio should include all the makeup techniques and styles you master. Creating a portfolio that will represent your work with dignity is therefore the first step in getting better paid jobs and creating a successful career as a make-up artist. We work with the best in our field, so you can be sure that the resulting photos of the course will become the icing on your portfolio.

COURSE PROGRAM

WEEKS 1+2

FIRST WEEK

Day 1
Hygiene & Preparatory Techniques, Make-up Selection and Application, Knowledge of Products (Brushes, Materials and Their Functions). Face correction & bronzing, Types and applications of blush
Day 2
Eyebrows, eye liners and shading, application of false eyelashes
Day 3
Lips, correction, lipstick, shine, Daily make-up, evening make-up, make-up styles
Day 4
How to Get First Clients, Marketing in Brief, Ordering Products, Work Materials, Making Billing Services
Day 5
Principles of taking a photo and making the first photo in the portfolio

SECOND WEEK

Day 1
HAIR DESIGN
basic techniques of hair styling, backcombing, straightening, hair curling, braiding
Day 2
Social events and Wedding Hairstyles, Work with Pads, Hairstyles for photos
Day 3
Design and execution of make-up for modelling, photography and competition (fantasy) make-up
Day 4
Wedding make-up - fixation techniques, portraits
Day 5
Photo make-up

WITHIN THE COURSE, YOU WILL CREATE A PROFESSIONAL PORTFOLIO – BOOK

Every MASTER PRO A-Z course runs shooting days during which an experienced fashion photographer documents your work you show on your models. During this creative collaboration, you create a representative set of photos that is essential to your career as a professional make-up artist. At the end of the course, you will get all your photos on a CD of sufficient print quality and get a set card that summarizes your best work from the course and is the ideal tool for presenting to your first clients.

AFTER SUCCESSFUL COMPLETION, YOU WILL RECEIVE 3 CERTIFICATES

At the end of our professional course, there will be proof that you have met all your study requirements as a student, passed the test successfully and nothing can stop you in make-up artist career. You will receive a Certificate from Make-Up Institute Prague, an internationally recognized document, allowing its holder to apply for various discounts and benefits to professional cosmetics stores. In addition, you will receive a Certificate of requalification in the field of Visage and Colour Consultancy, accredited by the Ministry of Education, Youth and Sports and the nationally recognized Certificate of Professional Qualification of Make-up artist within National Qualifications. All this should successfully open the door to your dream job.

Q & A

  • reaching the age of 18 years
  • completed elementary school. The student demonstrates the highest education attained, the condition is to have at least elementary school education completed
  • každý student předkládá zdravotní průkaz = potravinářský průkaz, který vystavuje praktický lékař. Potvrzení o tom, že jsi zdravý/á vykonávat profesi vizážisty
  • výuka je 20 pracovních dní od 9 do 17hod

Během 4 týdnů se setkáš s komplet DREAM TEAMEM Make-up Institute Prague. Tvoří jej nejlepší lektoři v oboru, profesionální vizážisté a fotografové s bohatou praxí, kteří patří ke špičkám české i zahraniční scény. Každý z nich je expertem na konkrétní oblast líčení, která je většinou i jeho doménou. Nejen, že mají talent, letité zkušenosti, ale současně dokáží svou výukou předat vše důležité s osobním přístupem ke každému studentovi. Jen v rámci studia MASTER PRO A-Z se setkáš se jmény jako Janka Letková, Sasha W. Isar, Filip Novák, Zuzana Buriánková atd.

Jelikož víme, že praxe je to nejcennější, každý absolvent má nárok na 40hodin tréninku technik zdarma dle výběru. Marketing kurz pro vizážisty je také zdarma, jelikož si uvědomujeme, jak zásadní je pro úspěšnou kariéru kombinace obchodních dovedností s marketingovým minimem, správných hygienických návyků a samozřejmě nezbytného talentu.

A pozor na všechny další pokročilé makeup kurz máš 10% slevu!

Jedinečností je práce na modelkách. Studenti našich kurzů se nelíčí navzájem, ale pracují na modelkách, které jsou zajištěny ze strany Institutu. Nechceme, abyste věnovaný čas strávili z poloviny jako modelky pro ostatní studenty. Proto jsou zajištěny modelky, vždycky však alespoň jednou líčení studenti vzájemně zažijí, jelikož v rámci studia je velmi obohacující zjistit, co to je být na druhé straně a zažít to,co zažívá líčená osoba. V kurzu se učíme, že vizážistika není jen o krásném nalíčení, ale i o celkovém servisu. Líčení je služba, která by měla být klientovi příjemná a na to velmi dbáme.

APPLICATION

It is possible to register for all offered courses by filling in the electronic application form. We offer BASIC PRO in three variants: study during the week (Monday to Friday), study on weekends (Friday to Sunday and the following Saturday to Sunday) and a very popular mix is Wednesday to Friday. We are constantly updating the dates.

By accepting the electronic application, a place will be reserved for you in the selected course. We will send you a confirmation of receipt of the application to the above email within 24 hours of sending the application.

COURSE PAYMENT

Together with our confirmation e-mail, you will receive all information about the course and payment documents, including an invoice. The invoice is due 14 days after sending the application. After receiving your payment, the reservation of your place is confirmed and we will confirm it to your email. Failure to pay the advance invoice by the due date, the course reservation will be canceled.

COURSE PAYMENT OPTIONS

You can use the following options to pay for the courses:

By bank transfer to our account: 2933554389/0800
For foreign payment: IBAN: CZ3008000000002933554389 / SWIFT: GIBACZPX / bank: Česká Spořitelna

Payment in cash at Make-Up Institute Prague, Korunní 52, Prague 2

Payment card at the course venue

Prostřednictvím Úřadu Práce v rámci Rekvalifikace (pro uchazeče vedených na ÚP)
Tato možnost platí pouze pro uchazeče kurzů: Rekvalifikační make-up kurz, Master Beauty a Master PRO A-Z.Více informací získáte zde http://www.makeupinstitute.cz/rekvalifikace/

CHANGES IN TEACHING AND CANCELLATION CONDITIONS

In the event of non-organization of the course by the Make-Up Institute Prague due to an unforeseeable event, illness of a lecturer or force majeure, the course will be organized in an alternative period or the course fee will be refunded in full.

If you cancel your participation in the course at least 2 days before the start of the course, we will refund you 85% of the price of the paid course fee. The 15% deposit is non-refundable and serves to cover administrative expenses. However, this deposit can be used for one of the following dates of the course.

Při zrušení účasti ve lhůtě kratší než 2 dny před konáním nebo po zahájení kurzu se již kurzovné nevrací a propadá bez náhrady,

Upcoming Dates:

MASTER PRO A-Z

IN A NUTSHELL

Master Pro A-Z Přihláška

If you are clear that you want to take this course with us, fill out the application and choose a date. Based on the submitted application, our team will contact you for more information and you will receive a confirmation email about the reservation with payment documents.